Granty

2016-2019 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej “Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala”, Program TEAM (PO IR), (L. Kaczmarek)

2015-2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych (korodynator CelonPharma).

2015-2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) “Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki” (wspólnie z OncoArendi Therapeutics, koordynator L. Kaczmarek)

Horizon 2020 ITN ECMED Extracellular matrix in prognostication and treatment of epileptogenesis 2015-2019 (koordynator: M. Walker)

2014-2017 NCN PRELUDIUM 5 Cięcie nektyny-3 pod wpływem aktywności neuronalnej (E. Rejmak-Kozicka)

2014-2016 NCN PRELUDIUM 5 Zastosowanie fotoprzełączajacego się TIMP-1 do zbadania wpływu układu MMP-9/TOMP-1 na morfologię kolców dendrytycznych (M. Chaturvedi)

2014-2015 NCN PRELUDIUM 5 Mechanizmy regulacji MMP-9-GSK3 w neuronach (I. Kondratiuk)

2013 -2016 NCN OPUS 4 Komórkowe i molekularne podstawy zaburzeń neurogenezy u dorosłych myszy bez cykliny D2 (A. Czupryn)

2013-2017 7 PR UE ITN EXTRABRAIN Extracellular brain proteolysis in neuronal plasticity and neuropsychiatric disorders (L. Kaczmarek, koordynator, partnerzy: A. Dityatev, Magdeburg, P. Caroni, Bazylea, D. Rusakov, Londyn, H. Ehrenreich, Getynga, A. Triller, Paryż, R. Pawlak, Exeter, J. Herms, Monachium, O. Flores, Lizbona, K. Young, Hamburg, BUMA, Szwajcaria) http://www.extrabrainitn.eu/

2013-2018 NCN, Sonata bis Rola białka Serum Response Factor (SRF) w regulacji plastyczności homeostatycznej (K. Kalita)

2013-2015 FNP POMOST Role of Lipocalin 2 in the structural plasticity of neurons (K. Kalita) 2013-2016 NCN HARMONIA Rola białka FMRP w lokalnej translacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w neuronach (M. Dziembowska).

2013-2016 ERANET Neuron Proteolytic remodeling of the extracellular matrix in aberrant synaptic plasticity underlying epilepsy evoked by traumatic brain injury (L. Kaczmarek, koordynator; partnerzy: A. Pitkanen, Kuopio, O. Tenovuo, Turku, S. Dedeurwaerdere, Antwerpia)

2012-2015 FNP TEAM MMP-9 driven extrasynaptic proteolysis in physiological and pathological synaptic plasticity (finansowane ze środków POIG UE) (L. Kaczmarek)

2012 -2017 NCN SONATA Model do badania plastyczności synaptycznej oparty na optogenetyce (T. Jaworski)

Komentarze są wyłączone.