Granty

NCN OPUS Zrozumieć nawrót alkoholowy przez obrazowanie całego mózgu (M. Stefaniuk; 2020-2024)

Grant aparaturowy FNP Light sheet & FLIM microscopic set-up (L. Kaczmarek; 2020-2021)

NCN OPUS Rola białek MKL w regulacji ekspresji genów, rozwoju synaps i chorób neurorozwojowych (K. Kalita; 2019-2022)

FNP Center of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders: BRAINCITY (L. Kaczmarek wspólnie z E. Knapską; 2019-2023)

NCN Sonatina Rola receptora amin śladowych typu 1 w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz w powstawaniu zmian strukturalnych kolców dendrytycznych w jądrze centralnym ciała migdałowatego (B. Frycz; 2018-2021)

MMP-9 in shaping of synaptic plasticity: An individual dendritic spine approach MAESTRO NCN 2018-2023 (L. Kaczmarek)

Multi-scale investigation of synaptic dysfunction after stroke (L. Kaczmarek; koordynator konsorcjum: V. Nagerl) ERA-NET NEURON 2018-2021 (1 116 500 zł finansowane przez NCBiR)

Lokalizacja sygnałów Ca2+ zaangażowanych w uwalnianie glioprzekaźników NCN SONATA 2018-2021 (P. Michaluk)

Plastyczność interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych zachodząca pod wpływem uczenia się: mechanizmy i znaczenie NCN SONATA BIS 2016-2021 (J. Urban-Ciećko)

Rola plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych w uczeniu i pamięci NCN Opus 2016-2019 (T/ Jaworski)

Wybiórcze blokowanie aktywności receptora NMDAR podczas epileptogenezy, jako podejście terapeutyczne w leczeniu padaczki skroniowej NCN SONATA 2016-2019 (A. Gorlewicz)

Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci NCN SONATA 2016-2019 (A. Beroun)

Uzależniony mózg: mapowanie neuronalnych korelatów nawrotu alkoholowego 2016-2018 FNP HOMING (A. Beroun)

2016-2019 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej “Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala”, TEAM/2016-1/6 (PO IR), (L. Kaczmarek)

Mapowanie pozytywnych i negatywnych wspomnień w mózgu NCN Opus 2016-2019 (M. Pawłowska)

2015-2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych (korodynator CelonPharma).

2015-2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) „Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki” (wspólnie z OncoArendi Therapeutics, koordynator L. Kaczmarek)

Horizon 2020 ITN ECMED Extracellular matrix in prognostication and treatment of epileptogenesis 2015-2019 (koordynator: M. Walker)

2014-2017 NCN PRELUDIUM 5 Cięcie nektyny-3 pod wpływem aktywności neuronalnej (E. Rejmak-Kozicka)

2014-2016 NCN PRELUDIUM 5 Zastosowanie fotoprzełączajacego się TIMP-1 do zbadania wpływu układu MMP-9/TOMP-1 na morfologię kolców dendrytycznych (M. Chaturvedi)

2014-2015 NCN PRELUDIUM 5 Mechanizmy regulacji MMP-9-GSK3 w neuronach (I. Kondratiuk)

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji REGENOVA NCBiR 2014-2018 (A. Czupryn)

2013-2016 NCN OPUS 4 Komórkowe i molekularne podstawy zaburzeń neurogenezy u dorosłych myszy bez cykliny D2 (A. Czupryn)

2013-2017 7 PR UE ITN EXTRABRAIN Extracellular brain proteolysis in neuronal plasticity and neuropsychiatric disorders (L. Kaczmarek, koordynator, partnerzy: A. Dityatev, Magdeburg, P. Caroni, Bazylea, D. Rusakov, Londyn, H. Ehrenreich, Getynga, A. Triller, Paryż, R. Pawlak, Exeter, J. Herms, Monachium, O. Flores, Lizbona, K. Young, Hamburg, BUMA, Szwajcaria) http://www.extrabrainitn.eu/

2013-2018 NCN, Sonata bis Rola białka Serum Response Factor (SRF) w regulacji plastyczności homeostatycznej (K. Kalita)

2013-2015 FNP POMOST Role of Lipocalin 2 in the structural plasticity of neurons (K. Kalita) 2013-2016 NCN HARMONIA Rola białka FMRP w lokalnej translacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w neuronach (M. Dziembowska).

2013-2016 ERANET Neuron Proteolytic remodeling of the extracellular matrix in aberrant synaptic plasticity underlying epilepsy evoked by traumatic brain injury (L. Kaczmarek, koordynator; partnerzy: A. Pitkanen, Kuopio, O. Tenovuo, Turku, S. Dedeurwaerdere, Antwerpia)

2012-2015 FNP TEAM MMP-9 driven extrasynaptic proteolysis in physiological and pathological synaptic plasticity (finansowane ze środków POIG UE) (L. Kaczmarek)

2012 -2017 NCN SONATA Model do badania plastyczności synaptycznej oparty na optogenetyce (T. Jaworski)

Komentarze są wyłączone.