Financial Support

NCN OPUS Zrozumieć nawrót alkoholowy przez obrazowanie całego mózgu (M. Stefaniuk; 2020-2024)

Grant aparaturowy FNP Light sheet & FLIM microscopic set-up (L. Kaczmarek; 2020-2021)

NCN OPUS Rola białek MKL w regulacji ekspresji genów, rozwoju synaps i chorób neurorozwojowych (K. Kalita; 2019-2022)

Comments are closed.